Aktualności

Program przyjęty aż do 2020 r.

W celu zapewnienia długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców naszego miasta Urząd Miejski w Dębicy opracował w ramach projektu pn. Zszywanie miasta – przełamywanie barier przestrzennych i społecznych. Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Lokalny Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, który jest kontynuacją dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, podejmowanych w ramach poprzedniego programu rewitalizacji.

Przedmiotowy program jest dokumentem niezbędny do aplikowania o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Opracowany i przyjęty przez Radę Miejską w Dębicy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 podlega akceptacji przez Komitet Rewitalizacyjny na poziomie wojewódzkim.

Program rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych obszarów problemowych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Prace nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku, od opracowania kompleksowej i szczegółowej diagnozy Miasta służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Po zidentyfikowaniu zdegradowanych części miasta, wyznaczone zostały obszary do rewitalizacji, na których koncentrować się będą działania wyprowadzające je ze stanu kryzysowego.

Proces wyznaczania na terenie Miasta obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji zakończy się konsultacjami społecznymi, które trwały od 6 do 16 grudnia 2016 roku.

Opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020 poddany został konsultacjom społecznym od. 26 stycznia do 5 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w biuletynie informacji publicznej pod adresem http://debica.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/

W dniu 27 marca 2017 r. Rada Miejska w Dębicy uchwałą nr XXXI/325/2017 przyjęła do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, który został przekazany do Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w celu jego weryfikacji oraz wpisania do wykazu programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Zespół ds. Rewitalizacji dokonał weryfikacji przekazanego LPR zgodnie z wymogami wynikającymi z Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacyjnych w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

2 maja 2017 r. zostaliśmy poinformowani o uwagach Zespołu ds. Rewitalizacji do Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020 r. Skorygowany zgodnie z uwagami dokument został przyjęty przez Radę Miejską w dniu 29 maja 2017 r. Uchwałą XXXIV/359/2017 i przekazany do ponownej oceny w dniu 30 maja 2017 r.

W dniu 20 lipca 2017 r. Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 uzyskał pozytywną opinię Zespołu ds. Rewitalizacji, a w dniu 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 327/6984/17 o wpisaniu Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

Link do Wykazu: http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja/5435-wykaz-programow-rewitalizacji-wojewodztwa-podkarpackiego

Za opracowanie Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 odpowiedzialne jest konsorcjum – EU-CONSULT” Sp. z o.o. z Gdańska i Grupa BST Sp. z o. o z Katowic, które zostało wyłonione w przeprowadzonym przez Urząd Miejski w Dębicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszelkie zapytania dotyczące LPR proszę kierować do Wydziału Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości pod nr tel. 14 6838106 lub na adres e-mail: rewitalizacja@umdebica.pl.

WAŻNE LINKI:
Diagnoza Miasto Dębica - do konsultacji
Mapa obszar - do konsultacji
Diagnoza Miasto Dębica - po konsultacji
Mapa obszar - po konsultacji
Raport z badań ankietowych
Raport z konsultacji społecznych
LPR Miasta Dębica do konsultacji
Formularz konsultacyjny - projekt LPR
Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny wpływu na środowisko
Obwieszczenie o przyjęciu LPR
Uchwała w sprawie LPR
LPR Dębicy na lata 2016 - 2020
Uchwała w sprawie LPR - zmiany
LPR dla dębicy na lata 2016 - 2020 - po zmianach
źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Portal miasto.debica.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Portal miasto.debica.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.

...

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEPATRONAT MEDIALNY

KALENDARIUM

pr Wrzesień 2018 nx
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

SONDA

Kto powinien zostać burmistrzem Dębicy?

...
Godzina: 13:43
...
...